PTM POLSKA

Razem tworzymy nowoczesną logistykę

Polityka jakości

Niniejsza Polityka wynika ze strategii rozwoju firmy PTM Polska sp. z o.o. dążącej do tego, by być preferowanym dostawcą rozwiązań dla biznesu z dziedziny technologii transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów, biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem. PTM Polska sp. z o.o. zamierza konsekwentnie realizować strategię poprzez: rozwój i poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań mogących bardziej kompleksowo wspierać rosnącą liczbę Klientów; świadome i szybkie podnoszenie kompetencji w zakresie stosowanych przez firmę technologii; dążenie do kreowania inteligentnych, przemyślanych i konkurencyjnych ofert; budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym złożonym z Klientów, Dostawców i Partnerów, którzy cenią sobie naszą fachowość, profesjonalizm i odpowiedzialność; przestrzeganie przepisów prawnych i innych związanych z jakością świadczonych usług; ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Od naszych pracowników oczekujemy, aby brali aktywny udział w kulturze doskonalenia oraz by te doświadczenia były rozpowszechnione i stosowane w ramach ciągłego rozwoju. Gwarancją spełnienia zasad polityki jest utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z norma: PN-EN ISO 9001:2015.

Razem w biznesie

Chcąc zapewnić Klientom najwyższą jakość obsługi prowadzimy profesjonalny proces doradztwa i doboru rozwiązań biznesowych włącznie z doradztwem i modelowaniem finansowym inwestycji. Specjalizujemy się w poszukiwaniu atrakcyjnych źródeł finansowania dla naszych Klientów zapewniając konkurencyjne warunki i szybką obsługę.

Naszym celem jest budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym złożonym z Klientów, Dostawców i Partnerów, którzy cenią sobie naszą fachowość, profesjonalizm i odpowiedzialność.

Przewiń do góry
Otówrz chat
1
Cześć! Jak możemy Ci pomóc?